Technicus van de toekomst


Vragenlijst technicus van de toekomst
De afgelopen jaren zijn er talloze rapportages verschenen waarin wordt beschreven dat het werk in de techniek drastisch zal veranderen door de opmars van nieuwe technologieën, automatisering en robotisering. Dit vraagt steeds meer om werknemers die over zogenaamde ‘21st century’ skills moeten beschikken. Welke dat precies zijn, wordt echter vaak in het midden gelaten. Wij hebben in een groot onderzoek onder meer dan 300 bedrijven wél vastgesteld wat de belangrijkste competenties zijn die technische bedrijven zoeken. Deze scan meet welke competenties van de toekomst jij al bezit én welke je nog (verder) kan ontwikkelen.

In de vragenlijst wordt gevraagd in hoeverre jij het eens bent met de gegeven stelling (vijfpunt schaal: 1 = helemaal oneens; 5 = helemaal eens). Doormiddel van de stellingen wordt gemeten welke competenties van de toekomst jij al bezit én welke je nog (verder) kan ontwikkelen. In totaal worden er 12 competentiegebieden gemeten: drie kennisaspecten (expert op eigen vakgebied, multidisciplinaire kennis en bedrijfskundige kennis), zes vaardigheidsaspecten (analytisch vermogen, reflectie en nauwkeurig werken, communicatieve vaardigheden, samenwerken, creativiteit en innovativiteit en commerciële vaardigheden, en drie houdingsaspecten (pro-activiteit, omgaan met onzekerheid en flexibiliteit).

Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 15 minuten in beslag nemen. De resultaten van dit onderzoek zullen volledig anoniem en vertrouwelijk worden verwerkt.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Ga naar de vragenlijst